Olen yrittänyt pohtia syitä väen vähenemiseen; yhteiskunnaan rakenteellinen muutos, kilpailu ajasta ja näkyvyydestä, itsekeskeisyyden lisääntyminen somen myötä, ym.

 

 Uskon, että menetämme sisäisen vaikuttamisen, koulutuksen ja motivaation mahdollisuudet, jos asiat nähdään vain julkisuuden ja nopeasti kasvavan median näkökulmasta. Emme saa unohtaa Rotaryn vahvaa perustaa; 1,2 miljoonaa jäsentä yli 200 maassa.

Rotary on koulutusorganisaatio, jolle koulutuksen ja yhteiskunnallisen osaamisen merkitys on tärkeää. Maailman asioiden ymmärtäminen ja positiivinen asenne ovat rauhan, yhteistyön ja palvelun perusta. Mutta ilman tietoa, sisäistä motivaatiota ja näkemystä ympärillämme tapahtuvasta, Rotaryn kehittäminen ei voi onnistua.

Vaikka sosiaalinen muutos on nopeaa ja viestintämenetelmät ja -alustat ovat laajentuneet, meidän on kohdattava henkilökohtaisesti kysymys arvoista ja vahvojen perinteiden voimasta. Rotary on niitä varten, jotka haluavat auttaa muita ja kasvaa henkisesti ja fyysisesti ottamaan vastuuta.

Nopeat muutokset toimintaympäristössä ja uuden median ”hype” eivät voi jakaa jäsenyyttä osaamisen, iän tai muiden nykyaikaistamiseen liittyvien syiden perusteella. Rotary tarvitsee kaikkien jäsentensä sitoutumisen elää vahvaa elämää myös tulevaisuudessa. Rotaryn vahva perusta on sama tänään kuin organisaatiomme alkuvaiheessa. 

Prid Lars-Olof Fredriksson

KATSO TÄSTÄ ALTA ROTARYN HUOMISEEN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ:                                           1) YLEISESITYS 2) RI:N PÄÄTÖKSENTEKO, 3) KULTTUURI, 4) TULEVAISUUS ja 5) MOTIVOINTI

PDF-tiedostoRI YLEISESITT LOF 2019.pdf (3.1 MB)
TÄSSÄ VIELÄ YLEISET ASIAT
PDF-tiedostoRI PÄÄTÖKSENTEKO 2019.pdf (1.4 MB)
ROTARY:N PÄÄTÖKSENTEKO TASOT
PDF-tiedostoROTARYKULTTUURI LOF 2019.pdf (1.9 MB)
KULTTUURI VAHVISTAA TARINAA
PDF-tiedostoRotary huomenna.pdf (490 kB)
MITÄ TAPAHTUU JA VOIDAAN TEHDÄ ROTARYN HYVÄKSI
PDF-tiedostoMOTIVAATIO, MITÄ SE ON.pdf (1.3 MB)
MOTIVAATION TAUSTAT

LUETUN YMMÄRTÄMINEN JA TULKINTA

Medialukutaito on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, nähdä sen tuottaman informaation ja sanomien "merkitysten taakse", sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota.

Medialukutaito on siten tavallista lukutaitoa laajempi ja siihen liittyy kyky analysoida sisältöjä ja tehdä omia johtopäätöksiä. Siihen kuuluu myös taito käyttää asianmukaisia laitteita. (LOF)

PDF-tiedostoMEDIA LOF 2019_1.pdf (289 kB)
MEDIALUKUTAIDON TAUSTOJA

Rotaryn tiedonvälitys; suuntautuminen, sisältö ja sen kattavuus. Lähtökohdan tulee olla sellainen, että jokainen rotari saa toimintaansa varten riittävät tiedot organisaation rakenteesta, tavoitteista, suunnittelusta, aikatauluista sekä miten asiat liittyvät hänen toimintaansa.

Tehtävä on vaativa sillä Evanstonista johdettu toiminta kohtaa lukuisia esteitä ohjeistaessaan väkeä parissa sadassa maassa, monen kulttuuri- ja kielimuurin esteet ylittäen. Sanon kokemuksesta, että rotaryjohdon tuntuma kenttään ja sen tarpeisiin vaativat verkottumista kaikilla tasoilla ja tapoja, joilla verkostot saadaan liitetyksi yhteen, puhumaan ”samaa kieltä” ja kokemaan yhteisöllisyyttä.

En ole kyennyt hahmottamaan keinoja ja välineitä, joilla yhteistä kokemusta voidaan siirtää ja motivaatiota ylläpitää. Ovatko uudet (some) alustat tutkitusti parhaita viestin viejiä, muu verkkotoiminta vai mikä? Facebookin vuorovaikutuksen alaisena on noin puolet kansainvälisestä jäsenistöstä, meillä arvaten noin kolmannes. Pienellä ryhmällä on kadehdittavan hauskaa, mutta miten saada mukaan kansan syvät rivit levittämään aatteen autuutta ja avaamaan kansainvälisesti merkittäviä asioita ja tapahtumia 1.2 miljoonan jäsenen jaettavaksi. Moni sanoo, että ei kannata yrittää liian isoa ja tekevät toki arvokasta työtä lähiympäristössään.

Nuorison hyväksi tehty työ on parasta Rotarya sen avoimuuden, poliittisen sitoutumattomuuden ja kansainvälisen yhteenkuuluvuuden näkökulmasta. Tätä työtä on nyt tehty täydellä sydämellä ja luomalla monia kansainvälisiä tapahtumia. Rotaryn perusajatus on kestävä, niin kuin sen historia kertoo, ja siksi tarvitaan jokaista rotaria aatteen kantamiseen ja hyvän huomisen luomiseen. (LOF)

MIHIN MIELI JA KIELI KATOAVAT? KLIKKAA TÄSTÄ!