ROTARYN VUOSIPÄIVÄ

Maailma on paljon muuttunut vuodesta 1905 lähtien. Silloin maailman väkiluku oli noin 1,7 miljardia. Nykyään se on 7,7 miljardia. Yhdysvalloissa oli 5 puhelinta 100 ihmistä kohti, eli 115 vuotta sitten. Vuonna 2020 arvioidaan, että 96 prosentilla Yhdysvaltain väestöstä on matkapuhelin ja sekä Kiinassa että Intiassa on käytössä yli miljardi matkapuhelinta.

Rotaryn perustamisesta kuluneen 115 vuoden aikana näennäisesti kaikki on muuttunut paitsi Rotaryn arvot. Aloitimme ja olemme edelleen sitoutuneita yhteisöllisyyteen, rehellisyyteen, moniarvoisuuteen, palveluun ja hyvään johtamiseen. Vaikka Palvelu itsekkyyden edelle -mottomme on vuodelta 1911, Rotaryn perustajat olivat jo tuolloin sitoutuneet palveluun.

Koska muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti, Rotary-palvelun tarve on suurempi kuin koskaan. Palveluhankkeiden käynnistäminen ja niiden toimeenpano kertovat niiden tuottamasta avusta ja kiitollisuudesta. Rotaryprojektit parantavat oloja, yhdistävät maailmaa ja tekevät sen paremmaksi elää.

On paljon esimerkkejä (luonnon katastrofit, sotien jälkeinen aika, nälänhätä, köyhyydestä johtuva avuntarve, sairaudet), joissa Rotaryn apu on ollut avainasemassa. Rotary-apurahat ovat auttaneet parantamaan katastrofin uhrien mahdollisuuksia saada lääketieteellistä apua ja mielenterveyshuoltoa ja vähentäneet monien yhteisöjen eristyneisyyttä jakamalla apua ja kokemuksia katastrofeista toipuville maille. Apurahamme ovat myös auttaneet edistämään omaa motivaatiota ja kannustaneet kestävään pitkän aikavälin yhteistyön elpymiseen.

Koulutuksen ja sairaanhoidon tukeminen katastrofien jälkihoidossa sekä ravitsemus- ja saniteettiolojen parantaminen on Rotaryn palvelutoiminnassa keskeistä.

Rotary-hankkeet parantavat elämää ja auttavat yhteisöjä sopeutumaan nopean muutokseen kaikilla painopistealueilla ja kaikkialla maailmassa. Viettäessämme uutta Rotary-vuotta, lujittakaamme näitä arvoja ja työskennelkäämme niiden toteuttamiseksi kaikessa palvelutoiminnassamme. Näin parannamme yhteyksiä ja pyrimme tekemään maailmasta paremman elää. Rotary yhdistää maailman.

Rotaryn vuosipäivänä 23.2.2020

Mark Daniel Maloney

Presidentti

(mukaillut LOF)

Ystävyys ja kansainvälisyys ovat Rotaryn liima, jolla liitetään yhteen kansainväliseen perheeseen kuuluvat jäsenet ja mahdollistetaan kansainvälisen palvelun eri toiminnot. Rotaryn kaikki rajat ylittävä toiminta on jatkunut monista maailmaa ravistelleista koettelemuksista huolimatta.

Juuri tällä hetkellä perinteisissä Rotary maissa jäsenkunta ikääntyy ja vähenee, mutta norentuessaan saa uutta voimaa perinteestä, uusista tavoista pitää yhteyttä ja aatteen voimasta.

Palvelu on noussut uuteen arvoon ja näin monet ohjelmat, kuten nuorisovaihto elää vahvaa elämää. 

Oheisessa kuvassa Lasse tervehtii Hongkongin alueen kuvernööri Aadaa Ystävyyden patsaalla!