Rotary Äänekoskella

·         Nykyisen Rotaryklubin juuret ovat vuodelta 1947, 6.vanhin keskisuomessa 

·         Suolahden Rotaryklubi perustettiin vuonna 1968, Äännekosken kummiudessa

·         Klubit yhdistyivät vuonna 2016, muodostaen yhteisen klubin Ääneseudulle

·         Jäsenten määrä on vaihdellut 20-40 välillä

·         Kokouspaikkana on Hotelli Keitele ja kokoontumisia on joka toinen viikko

·         Noudatamme lakia, hyvää tapaa ja Rotaryn eettisiä ohjeita