Yllä X:n artikkeli aiheesta

Ne saivat tänä vuonna nuorin koskaan stipendiaatti 9 v. "TV:stä tuttu" Leea Mattila Musiikkiopistosta. Hän on soittanut viulua jo viisi vuotta, on valtakunnallisen Viuluakatemian jäsen ja saavuttanut menestystä kansainvälisissä viulukilpailuissa. 

Toinen saaja Jaakko Uljas edustaa Äki Lukiota ja on tämän kevään ylioppilas. Jaakko soittaa pianoa ja viulua, on laulanut kuorossa sekä harrastaa valokuvausta ja nikkarointia.

SOMEN KÄYTTÖ TÄNÄÄN

Viime vuosikymmenten nuorten some-käyttö poikkeaa huomattavasti edeltäjistään. He eivät tunne maailmaa ennen internetiä ja älypuhelimia, ja heille sosiaalisen median käyttö on yhtä normaalia kuin hengittäminen. Ns. Z-sukupolvi (90 -luvulla syntyneet) on harjaantunut myös edeltäjiään mediakriittisemmäksi. (Onko todella?) Kuluttajina nämä parikymppiset nuoret luovat yrityksille uusia vaatimuksia somen käyttöön.

Yritykset painiskelevat yhä pirstaloituvamman digitaalisen mediakentän äärellä yrittäen tavoittaa yhä kriittisempää ja tiedostavampaa asiakaskuntaa. Samalla somejättien jatkuvat algoritmimuutokset ja tietovuotoskandaalit rapauttavat luottamusta koko sosiaaliseen mediaan. Somepaasto alkaa olla yhtä suosittu kuin kasvispäivä. Yritysten tuleekin kuunnella herkällä korvalla Z-sukupolven ajatuksia somen käytöstä. Kuten lähes kaikki muukin somessa, tämäkin kulminoituu pitkälti Facebook-imperiumin ympärillä vellovaan keskusteluun. (LOF)

MEDIALUKUTAITO

Mihin sitä tarvitaan? Voidakseen tulla toimeen ympäristön kanssa, arvioida asioita ja tehdä oikeita johtopäätöksiä tarvitaan medialukutaitoa. Kysymys on vastaanotetusta ja tarjotusta tiedosta ja sen tulkinnasta. Usein toistettuja kysymyksiä ovat: Mitä, miksi, milloin ja ketä koskee? Ennen riitti, kun tunnettiin vallitseva totuus ja sen siirtämiskeinot sekä arvot tiedon taustalla. Henkilökohtainen sana, lehdestä luettu ja radiosta kuultu, kannatteli totuutta jokseenkin aukottomasti, uskottiin. - Nyt digitaaliset signaalit täyttävät koko viestintäavaruuden ja jokainen voi lähettää tärkeäksi katsomiaan, tai luulemiaan, viestejä monikanavaisesti. Ovatko sananvapaus ja demokratia näin lisääntyneet vai takkuuntuneet selvittämättömäksi tiedon kaaokseksi ja turhan rupatteluksi. Ihmisen vastaanottokyky on rajallinen ja siksi on tärkeä ymmärtää viestinnän perusteet ja vaikuttamisen keinot ja menetelmät, piilossa tai avoimena. Disinformaatio, väärä ja vaihtoehtoinen tieto ovat tätä päivää elämän kaikilla tasoilla. (LOF)

Rotarit, joilla on samoja harrastuksia tai jotka toimivat samoilla liike- tai ammattialoilla, ovat järjestäytyneet ryhmiksi kansainvälisen toveruuden ja palvelemisen edistämiseksi. Nämä ryhmät toimivat itsenäisesti, mutta toiminnan tulee olla sopusoinnussa Rotary Internationalin toimintaperiaatteiden kanssa. Ryhmät vastaavat itse kuluistaan. Jotta harrastusryhmä voitaisiin rekisteröidä Rotary Internationalin toimintamuodoksi, sen on täytettävä Rotary International RRVF-työryhmän (Rotary Recreational and Vocational Fellowships) asettamat ehdot.

Kesäkuu on ystävyystoiminnan kuukausi!

Katso tästä alta
PDF-tiedostoRotary huomenna.pdf (453 kB)
TAUSTOJA JA VISIOITA

 

Tämän www-sivun kirjoittaja ei osallistu sosiaalisen median toimintaan. Rotary on paljossa siirtynyt niin piiri- kuin kansainvälisessä viestinnässäkin informoimaan jäseniä lähinnä "facebookin" kautta ja enemmän viihteellisessä muodossa.

Koulutus- ja kehittämismateriaalia ei juuri sosiaalisessa mediassa esiinny viihteellisen tarjonnan ohessa.

Eli tapahtuuko näin, kuten ohessa kuvataan?