Nyt moni pelkää, että keinoäly ja robotit tuhoavat ihmisyyden ja muuttavat kosmisia rakenteita pysyvästi. Ottavatko koneet meitä ympäröivän maailman hallintaansa ja tuhoavat inhimillisyyden? Keinoälyn kehitämisen ongelmaksi voi muodostua inhimillisen vuorovaikutuksen kaventuminen, jos teknologiaa aletaan mekaanisesti käyttää ihmisen korvikkeena. On arveluttavaa, jos teknologisilla ratkaisuilla korvataan moraalisia ja eettisiä arvioita edellyttäviä toimia mm. hoitopalveluissa.

   On surullista katsella mummoja ja pappoja taluttavia robotteja, joiden varassa palvelun sanotaan paranevan. Pian papitkin ovat robotteja, joille päivän sana ja toimitusten sisältö on sisään rakennettu. Ongelmana ei ole, että koneista tulee liiaksi ihmisen kaltaisia, vaan että ihmisistä tulee koneiden kaltaisia, jotka eivät välitä toisista ja osaa suhtautua toiseen inhimillisesti. Inhimillinen vuorovaikutus vähenee, kun palvelut ja viestintä siirtyvät kasvavasti koneiden hoidettavaksi. Vain ihminen kykenee, ainakin toistaiseksi, moraalisesti itsenäiseen päättelyyn ja on itseohjautuva hyvässä ja pahassa.

     Tässä mielessä koneet ja keinoäly eivät kykenee arvottamaan asioita ja olemaan vastuullisia yhteisön jäseniä. Periaatteessa on kuitenkin mahdollista, että keinoäly kehittyy merkittävästi myös näillä alueilla. Tämä mahdollisuus huolettaa niitä, jotka uskovat keinoälyn ja keinoelämän muuttavan moraalista ihmiskäsitystä ja arvojen maailmaa. Ihmisyys ja elämän kunnioitus ovat jäännöksettömästi ihmisen ominaisuuksia, jotka johtavat hyvään tai pahaan. Robotit eivät tähän kykene ilman ihmisen ohjausta.

   Mielestäni eräissä käsitteissä ilmenee ihmisen ylivertaisuus koneisiin nähden. Vain ihminen voi saavuttaa muiden arvostuksen omalla olemuksellaan, luotettavuudella ja karismalla. Kone voi olla uskollinen hyvä palvelija, mutta esikuvaksi siitä ei ole. Vain ihminen kykenee lohduttamaan ja tukemaan heikkoja ja hädässä olevia, antamaan kätensä ja tunteensa kanssakulkijaiie. Vierellä voi robottikin toki kulkea kykenemättä silti antamaan henkistä tukea sitä tarvitsevalle.

Lasse pohtii seuraavalla sivulla: Ihmisen lyhyt historia (2019) ja Elämänkatsomus (1993)

PDF-tiedostoLokki Joonatan 2019.pdf (421 kB)
ELÄMÄNFILOSOFIAA...

   Koneiden suorituskyky kasvaa monen mittarin osalta ihmisen arkiajattelua nopeammin, täsmällisemmin, väsymättä ja turhia tunteilematta. Nyt puhutaan singulariteetista eli tekoälyn kehittymisestä ensi vuosikymmenellä ihmisen ymmärryksen ja hallinnan ulottumattomiin.

    Korvaako tekoäly nykyisen opin ihmisen kehityshistoriasta sekä sisäisen informaation tietoiseksi tulleet ja tiedostamattomat valinnat. Evoluutio on nostanut ihmisen vedestä puuhun ja lopulta tehnyt käsien ja aivojen avulla lajista maailman valtiaan, jonka kuitenkin on sopeuduttava maailmankaikkeuden lakeihin rajallisessa tilassa. Tuskin koneihmisestä on kosmologisen perinnön horjuttajaksi.

   Nyt olisi aika puolustaa ihmisen ainutlaatuisuutta konemaailman hyökkäyksiä vastaan. Kilpajuoksu koneen ja ihmisen välillä näyttäisi kallistuvan koneen eduksi, ellei mukaan oteta ihmisen intuitiivista kykyä ajatella ja tehdä eettisiä valintoja. Minusta puheet koneiden ylivallasta ja ihmiselle kuuluvien eettisten arvolähtökohtien kieltämisestä tuntuvat vastenmielisiltä.

  Tekoälyyn liittyvän kehityksen uskotaan tapahtuvan seuraavasti. Ensin joku taho onnistuu luomaan niin sanotun yleistekoälyn. Se on teknologia, jolla on ihmisen kaltainen kyky joustavaan ajatteluun ja päätöksentekoon, mutta nopeammin ja tehokkaammin. Tällainen tekoäly on neutraali ihmisten suhteen eikä tunne ihmislajin perintöä, moraalia eikä arvoja.

   Eettinen pohdiskelu tekoälykeskustelussa on tärkeää siksi, että koneet ja tekoäly eivät voi ottaa ihmisen perintöosaa kosmisessa tarinassa. Maapallo, aurinkokunta ja koko maailmankaikkeus rakentuu samoista alkuaineista, noudattaa samoja fysiikan lakeja ilman koneiden ottamaa tilaa tieteen vuosimiljardeja vieneissä prosesseissa.

  Data on tietoa, jolla itsessään ei ole merkitystä ja muuttuu tiedoksi yhteisen tulkintajärjestelmän pohjalta. Ymmärrys taas tarkoittaa kykyä omaksua ja tulkita tietoa, joka muuttuu viisaudeksi eettisen tulkintajärjestelmän ja henkilökohtaisen arvojärjestelmän perustella. Konetodellisuus ei hyvin sovi evoluution erääksi käännekohdaksi.

   Moraali on käsityksiä ja käyttäytymissääntöjä siitä, mikä on hyvää ja pahaa, oikein tai väärin. Moraali-sanaa käytetään sekä kuvailevasti viittaamaan vallitseviin käsityksiin oikeasta ja väärästä että ohjeita antavasti siitä, minkä tulisi olla moraalisesti hyvää ja oikeaa toimintaa.      Etiikka on moraalin filosofista tutkimusta. Etiikka pyrkii toisaalta kuvaamaan ja selittämään moraalisia käsityksiä (deskriptiivinen etiikka) ja toisaalta perustelemaan, miten yksilön tai yhteisön tulisi toimia (normatiivinen etiikka).

    RI:n johto vetosi eettisiin syihin varoitellessaan minua sotkemasta rotarya politiikkaan käsitellessäni johtamiseen ja hyvään tapaan liittyviä asioita www-sivuillani, jotka lopetin!                       Nyt perustellaan eettisin syin myös suomalaisen RI:n hallitukseen valitun rotarin vaihtoon liittyviä tekijöitä niitä avaamatta. Mielestäni tällaisen luottamuksellisen valinnan perustelun yhteydessä ei pitäisi käyttää eettisiä syitä perusteluna vaan todeta sääntöjen vastaiset seikat, jotka ovat johtaneet RI Boardin uuteen (enemmistö) päätökseen. Avaamattomina nämä päätökset eivät palvele ketään! (LOF)

     

RI:N SÄNNTÖVALTUUSKUNNAN

PÄÄTÖKSIÄ  2019 (lyhyesti):

- jäsenlehti (RN) edelleen jokaiselle

- jäsenmaksu + 3 d./v. 2020-23

- alle 6 jäsenen klubi lopetetaan

- piirien rajakriteerit säilyvät

- RI:n presidenttiä ei 2X peräkkäin

  samasta maasta

- RI:n hallitus valitsee presidetin,

  jos valittu on estynyt

- RI:n pääsihteeristä toimitusjohtaja

- Rotaract kiinteäksi osaksi RI:tä

- klubipresidenttinä vain kahdesti

- muutoksia ”paikkaus” -ohjeisiin

- luokitemääräyksistä luovutaan

- estyneen DG:n pitää paikata PDG

- RI Directorin informoitava Zonea

- keskustelua etiikasta (kts. ohessa)

KUVAT UUDESTA KODISTA. Oik Toinin kummityttö Irene

KehyApu Ystävät ry on hyväntekeväisyysjärjestö Äänekoskella, joka kerää varoja Tansaniaan Morogoron alueelle. Toiminnan henki ja sielu on Toini Niskanen, pitkäaikaisen rotarin Esko Niskasen puoliso. Pyyteetön työ opetuksen ja avustustoiminnan hyväksi on jatkunut jo useita kymmeniä vuosia.

KehyApu avustaa orpoja ja köyhien suurperheiden lapsia opiskelemaan ja itsenäistymään. Järjestö kustantaa ruoka- ja terveydenhoitopalveluja, rakentaa eri kohteisiin vesikaivoja ja rakennusprojektit sisältävät mm. uusien rakennusten rakentamista ja vanhojen korjaamista ja kunnossapitoa.

Kuvan rakennukset kuuluvat rakennusprojektiin, josta Toini kävi klubissamme kertomassa. Kiitos tehdystä työstä, johon klubimme osallistui omalla panoksellaan. (LOF)