JÄSENYYS

Rotaryklubit kutsuvat jäsenikseen yksityishenkilöitä, jotka ovat paikkakunnan tunnettujen liike- ja ammattialojen sekä yhteiskunnallisten palvelulajien arvossapidettyjä edustajia.  Rotary Internationalin järjestysmuodon mukaan kutsuttavien tulee olla täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on hyvät luonteenominaisuudet sekä hyvä ammatti- ja/tai yhteisömaine.

Jokaiselle aktiivijäsenelle annetaan luokitus hänen liike- tai ammattialansa tai yhteiskunnallisen palvelulajinsa perusteella.  Kuhunkin luokitukseen voidaan ottaa viisi aktiivijäsentä.  Jos klubissa on yli 50 jäsentä, samassa luokituksessa voi olla enintään 10 % aktiivijäsenten määrästä.  Luokitusperiaate korostaa monipuolista klubin sijaintipaikkakuntaa edustavaa jäsenistöä, jossa mikään ammatti tai toimiala ei ole hallitseva.

Luokitusjärjestelmällä klubit varmistavat, että jäsenet edustavat hyvää läpileikkausta paikkakunnan ammateista.  Tämä edistää Rotaryn tavoitteita avata uusia tuttavuussuhteita, vaalia ammattimoraalia, arvostaa hyödyllistä työtä ja toteuttaa palvelemisen ihannetta.  Rotary tarjoaa eri ammattikuntien edustajille yhteisiä tilaisuuksia ja mahdollistaa näin uusia rikastuttavia ulottuvuuksia myös pitkälle erikoistuneille ammattilaisille.

Jokainen klubi muodostaa omat luokitusnimikkeensä.  Luokitus määräytyy jäsenen ammatti- tai liikealan mukaan, ei aseman tai tehtävänimikkeen perusteella.  Ratkaisevaa on rotarin toimiala tai hänen tekemänsä työ.   

Klubi hallitsee luokituksia ylläpitämänsä luokitusluettelon tai -kartan avulla, jossa luetellaan kaikki klubin toiminta-alueella olevat ammatti- ja liikealat sekä yhteiskunnallisen palvelun lajit.  Luettelosta ilmenevät täytetyt luokitukset ja niiden omistajat sekä vapaat luokitukset.  Vapaita luokituksia voidaan käyttää uusien jäsenten rekrytoinnin suuntaamiseen.  

JÄSENEHDOTUKSEN KÄSITTELY:

1. Uuden jäsenen kutsuminen

2. Esitys ja neuvottelu jäsenehdokkaan kanssa; tiedoksi toimintaperiaatteet

3. Hallitus keskustelee jäsenehdokkaasta ja tekee ehdotuksen klubikokoukselle

4. Klubin arvio tehdystä ehdotuksesta ja suositus hallitukselle

5. Hallitus tekee lopullisen päätöksen 7 vrk. sisällä yksinkertaisella enemmistöllä

4. Ehdokas voidaan kutsua aluksi tutustumaan toimintaan

5. Myönteisen päätöksen jälkeen Presidentti vastaa jäsenen ottamisesta klubiin ja tarvittavasta koulutuksesta: juhlallinen jäseneksi ottaminen, kummien/jäsenten vastuu

MITÄ ROTARY ON?

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö. Se on perustettu Chicagossa 23.2.1905 Paul Harrisin johdolla. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Vuonna 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen ja edelleen maailmanlaajuiseen palveluun. Rotary tuli Eurooppaan vuonna 1911, kun Lontooseen perustettiin ensimmäinen rotaryklubi. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1926. Nykyään rotareita on yli 1,2 miljoonaa, n. 34 000 klubissa ja yli 200 maassa ja itsehallinto-alueella.  - Suomessa rotaryklubeja on n. 300 ja niissä jäseniä n. 11 000 rotaria. Keskeisen Suomen Rotarypiirissä (D1390) on 59 klubia ja niissä n. 2200 rotaria. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammatti-ihmisiä. Viikoittaiset kokoukset lisäävät jäsenten ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia, osaamista, kansainvälisyyttä sekä suvaitsevaisuutta yli kaikkien rajojen ystävyyden ja yhteistyön hengessä.

Kaksi tärkeintä syytä, miksi halutaan liittyä Rotaryn jäseniksi, on että halutaan auttaa omaa paikkakuntaa ja löytää samanmielisiä vaikuttajia ja ystäviä. Meidän jäsenemme pysyvät rotareina vuodesta toiseen samoista syistä. Miksi sinä liityit Rotaryyn? Mitä sinä olet päättänyt saada aikaan klubisi jäsenenä ja rotarina? (D1380)