JÄSENYYS

Rotaryklubit kutsuvat jäsenikseen yksityishenkilöitä, jotka ovat paikkakunnan tunnettujen ja tunnustettujen liike- ja ammattialojen sekä yhteiskunnallisten palvelulajien arvossapidettyjä edustajia.  Rotary Internationalin järjestysmuodon mukaan kutsuttavien tulee olla täysi-ikäisiä henkilöitä, jotka luonteenominaisuuksiltaan, yhteiskunnallisilta valmiuksiltaan sekä ammatilliselta osaamiseltaan ovat halukkaita yhteistyöhön.

Valinnalla klubit varmistavat, että jäsenet edustavat hyvää läpileikkausta paikkakunnan ammateista.  Tämä edistää Rotaryn tavoitteita avata uusia tuttavuussuhteita, vaalia ammattimoraalia, arvostaa hyödyllistä työtä ja toteuttaa palvelemisen ihannetta.  Rotary tarjoaa eri ammattikuntien edustajille tilaisuutta verkottumiseen sekä mahdollisuutta vierailla eri organisaatioissa. 

Jäsenvalinnoilla varmistetaan lisäksi eri sukupuolten sekä eri ikäryhmien edustavuus. Juuri nyt jäsenluvut näyttävät hälyyttäviltä, mutta näinhän on aina ollut organisaatioiden murroskausina. Mutta todellisuutta on kyettävä lukemaan oikein ja tekemään oikeita johtopäätöksiä: