VALTAA JA ARVOVALTA


Historia tuntee useita vaikuttajia, joilla on tai ei ole luontaista arvovaltaa. Väärin keinoin ei voi valtaan päästä, mutta kyseenalaisesti vallan voi saavuttaa. Tänä päivänä valtaan kuuluu oppineisuus, vastuuntunto ja sivistynyt tapa toimia. Ilman riittävää koulutusta ja sen avulla hankittua tietoa maailmasta ja ihmiskunnan toiminnasta on vaikea saavuttaa asemaa yhteiskunnassa.

On surullista, että pinnallisuudella ja vääriä keinoja käyttämällä niin moni päättäjä saavuttaa asemansa ilman todellista käsitystä omasta asemasta ja vastuusta yhteiskunnassa. Tämä aika paljastaa yleensä ne, jotka ovat saavuttaneet asemansa kyseenalaisin keinoin, mutta ei sitä häpeä. Vallan säilyttäminen perustuu parhaimmillaan saavutettuun arvovaltaan ja niihin menetelmiin ja tapoihin, jotka asema antaa johtajan käyttöön.

Aseman säilyttäminen keinoista välittämättä on tuhoisaa itselle ja muille, ellei sitä pystytä estämään sallituin keinoin. Sivistynyt ihminen toimii asemassaan hyvän tavan ja lain voimalla, eettisyyttä unohtamatta. Hyvä koulutus, vahva identiteetti ja inhimillisyys ovat hyvän johtajan tunnusmerkkejä kaikissa yhteisöissä ja valtioissa.