ROTARYN VAHVAN ELÄMÄN PUOLESTA

  En halua, enkä kykene olemaan suuren maailmanjärjestömme moraalin vartija, kun pohdin Rotaryn menneisyyttä ja tulevaa. Rotaryn kaltaisia yli aikojen selvinneitä järjestöjä on vähän, jos ollenkaan. Miksi? Kaikki alkoi viime vuosisadan alun Chicagossa, kun Paul Harrisin johdolla kokoonnuttiin pohtimaan turvattomuuden ja köyhyyden ongelmaa.

    Avustustyöllä aloitettiin, jota seurasi hyvän tekeminen säätiön avun turvin työn huipentumana polion poistaminen maailmasta. Rauhantyö tuli ohjelmaan 1920 luvulla, seuraavalla vuosikymmenellä kansainväliset komiteat ja rotarit toimivat 1945 perustetun YK:n perustajajäseninä. Ihmisoikeuksien julistuksen ja YK:n alaisen UNESCO:n juuret ovat Rotaryn maailmankonferenssien tulosta.

   Eli hyvän tekeminen kaikilla tasoilla eettisesti vahvalla perustalla on kannatellut Rotarya läpi myrskyisen historian. Kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus ovat antaneet tilaa elää ja tehdä pyyteetöntä työtä. Tarinan soisi jatkuvan nyt uudelta pohjalta, uusin menetelmin ja nuorentuneissa käsissä unohtamatta Rotaryn alkuperäistä luonnetta ja tehtävää.

   Mikä sitten voisi uhata elinvoimansa osoittanutta järjestöä? Paljon puhuttua väen vähenemistä on taivasteltu samalla kun uusi sukupolvi on, onneksi, löytänyt Rotaryssa henkisen kotinsa uusin ajatuksin ja menetelmin. Onko tulijoita riittävästi ja heille tarjota hyvät perusteet osallistua ja sitoutua Rotaryn ajatuksiin ja tavoitteisiin kuten alkuvuosikymmenillä?

   Raadolliset kysymykset nousevat esiin, jos väki vähenee hallitsemattomasti. Rotaryn johto pohtii jäsenkysymyksiä tiukasti sillä mm. järjestön talous ja hallinto ovat riippuvaisia organisaation pysyvyydestä ja jäsenkunnan määrästä. Klubitasolla taas tarvitaan kaikenikäisiä toimijoita uusien haasteiden ja kokemuksen tasapainottamiseksi. Tehtävien vaihtoa edellyttävä joustava toiminta ei salli takapenkkiläisten torkahtamista eikä heidän huomiotta jättämistä.

    Uudet viestintä- johtamismenetelmät vaativat täsmällistä toimintaa samalla, kun ne antavat aivan uudet mahdollisuudet toimia näkyvästi ja haastavasti klubitoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Artikkelin alun inventaario Rotaryn aikaansaannoksista ei jätä ketään kylmäksi ja jatkolle avautuu varmasti näkyvyyttä, jos historialle ja sen tekijöille osataan antaa niille kuuluva arvo kuljettaessa eteenpäin.

Lars-Olof Fredriksson