MITÄ ROTARY ON

Roaryn tarkoituksena on tehdä hyvää lähellä ja kauempana sekä edistää suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja rauhaa maailmassa kansainvälisyyden hengessä. Rotary on eräs vanhimmista kansalaisjärjestöistä maailmassa, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1905, jolloin ryhmä keskeisiä henkilöitä Chicagossa päätti käynnistää palvelutoiminnan kaupunkilaisten turvaksi.

Rotary International (RI Board ja Rotary Foundation) on hyväksynyt Rotaryn vision: 

Yhdessä näemme maailman, jossa ihmiset yhdistyvät ja ryhtyvät toimiin kestävän muutoksen aikaansaamiseksi maailmassa, yhteisöissämme ja itsessämme. Tämä lausunto heijastaa sekä identiteettiamme että tavoitteitamme; mitä olemme, mitä teemme ja Rotaryn palvelutehtävää.

Jokainen tekee parhaansa kykyjensä ja resurssiensa mukaan, yhteistyössä, omat vahvuutensa yhdistäen. Muun muassa pakolaisten avustaminen, katastrofituhojen korjaaminen ja polion hävittäminen ovat keskeisesti esillä Rotaryn palvelussa. Maailmanlaajuisen kumppanuuden johtavana jäsenenä olemme lähempänä polion lopullista voittamista kuin koskaan aikaisemmin.

Rotaryn palvelutyön perustana on Rotary Foundationin varainkeruu, jolla pyritään rahoittamaan monipuolisia ja kestäviä palveluhankkeita kaikkialla maailmassa. Varain keruu perustuu jäsenten ja kannattajien lahjoituksille. Jokainen rotaryklubi ja rotarypiiri tekevät lisäksi omat suunnitelmat palvelun toteuttamiseksi.

KESKEISTÄ ROTARYLLE ON:

Yksilökeskeisyyden lisääntyessä, sopimusyhteiskunnan joutuessa uhatuksi ja viestinnän hajautuessa taisteluksi oikean ja väärän, oleellisen ja epäoleellisen välillä, tarvitaan vahvaa Rotarya, jolle voiman antavat eettiset periaatteet, osaaminen ja halu auttaa.

Rotary on runsaan sadan vuoden aikana kyennyt voittamaan ja ylittämään ihmisiä ja kansoja jakavat rajamuurit uskollisena tunnuslauseelleen:


Service Above Self – Palvelu itsekkyyden edelle.