MITÄ ROTARY ON

ROTARY PALVELEE SÄÄTIÖNSÄ TUKEMANA

Rotareita yhdistää maailmanlaajuisesti halu vapaaehtoiseen humanitaariseen palvelutoimintaan pyrkimyksenä edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä ja rauhaa maailmassa. Yli 34 000 rotaryklubia yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella toteuttaen hankkeita 6 painopistealueella:

  • Kriisien hallinta, tutkimus ja rauhan säilyttäminen
  • Sairauksien estäminen ja hoito
  • Puhtaan veden saanti ja hygienian edistäminen
  • Äitiysajan ja lasten terveyden edistäminen
  • Perusopetuksen ja lukutaidon edistäminen
  • Taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tukeminen
  • Paikallinen palvelu ottaa nämä linjaukset huomioon

Rotary perustettiin Chicagossa vuonna 1905 ollen maailman ensimmäinen palveluklubien yhteenliittymä ja se levisi nopeasti ympäri maailman yli 200 maahan. Klubien jäsenet kokoontuvat viikoittain hyvien esitelmien parissa, suunnittelemaan palveluhankkeita, keskustelemaan yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä kysymyksistä sekä kokemaan yhteenkuuluvuutta. Klubit ovat ei-poliittisia ja avoinna kaikille roduille, kulttuureille, uskonnoille ja kansallisuuksille.

Rotary tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen tiedon, taidon ja ihmissuhteiden sekä suvaitsevaisuuden näkökulmasta.

ROTARYN PERUSARVOT:

Rotaryn perusarvot edustavat keskeisiä organisaatiokulttuurin periaatteita sekä jäsenten tekemiä valintoja ja toimintaa järjestössä. Arvoilla on kasvava merkitys strategisessa suunnittelussa, koska ne ohjaavat organisaation johdon toimintaa, suuntaa ja tavoitteita.                                                

Perusarvoja ovat: palvelu, ystävyys ja toveruus, moninaisuus ja monipuolisuus, lahjomattomuus ja rehellisyys sekä vahva johtajuus

ROTARYN VISIO:

Haluamme olla laadukas palvelujärjestö, jonka muodostavat dynaamiset, toimintaan keskittyvät Rotaryklubit, joiden apu ja tuki parantavat yhteiskuntien elämänlaatua paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

ROTARYN MISSIO:

Tehtävämme on palvella muita, edistää rehellisyyttä, kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa sekä rauhaa yrityselämän ja eri ammatteja edustavien sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien ystävyyden kautta.