OHJELMAT

Rotaryohjelmien tarkoituksena on jäsenten valmiuksien lisääminen, tutustuminen yrityksiin, kaupungin eri toimintoihin sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Painopiste on nopeasti muuttuvan tiedon ja käytäntöjen edistäminen monia maailmanlaajuisia ongelmia unohtamatta

Omana toiminta-alueena nähdään palvelu- sekä avustustyö eri muodoissaan.