ROTARY JA RAUHA  Rotary Internationalin toiminnan eräs perusta on kansainvälinen yhteistyö ja rauha. Järjestömme perustaja Paul Harris kysyi, miksi niin monet parhaat voimat on valjastettu sotien valmisteluun ja niin harvat sotien estämiseen. Vuonna 1921 pidetyn RI Convention yhteydessä päätettiin rauhantyö ottaa Rotaryn ohjelmaan. Seuraava tärkeä askel rauhan asiassa otettiin 30 luvulla, kun perustettiin kansainvälistä yhteistyötä ja rauhaa edistämään Inter-Country Committees -ohjelma.

Vuonna 1940 Havannan Convention yhteydessä Rotarit hyväksyivät ponnen, jonka sisältönä oli toive paremmasta maailmasta, jossa vallitsisi vapaus, oikeudenmukaisuus, totuus ja toisen loukkaamattomuus. Näistä aineksista syntyi YK:ssa Ihmisoikeuksien julistus (1948).

Brittiläiset Rotarit järjestivät 21 maan yhteiskokouksen 1942, jonka tarkoituksena oli aikaansaada maailmanlaajuinen rauhansuunnitelma. Kokoukseen osallistui ministereitä ja tarkkailijoita eri puolilta maailmaa. Kokouksen tuloksena sai alkunsa vuonna 1946 UNESCO.

Vuonna 1945 49 Rotaria osallistui 29 eri toimikunnan työskentelyyn valmisteltaessa YK:n peruskirjaa. Nykyisin Rotarylla on kiinteät suhteet YK:n eri toimijoihin ja vuosittain Rotary Internationalin edustajat osallistuvat YK-päivän viettoon New Yorkissa sekä Rotary Day ohjelmaan juhlistaakseen perinteitä ja työtä rauhan hyväksi.

Rotaryn useat ohjelmat toteuttavat rauhan tavoitetta omien ohjelmiensa kautta ja osallistumalla rauhantyöhön monella tavalla ja tasolla.

Uutena rauhan ohjelmana perustettiin Rotaryn toimesta tammikuussa 2020 Kampalaan, Ugandaan, Makerere yliopistoon uusi rauhanohjelma, jonka tarkoituksena on keskittyä mm. ilmaston muutokseen ja ihmisoikeusrikkomuksiin. Ohjelma on jatkokoulutusohjelma rauhan ja kehitystyön palveluksessa oleville afrikkalaisille tai siellä työskenteleville.